Работно време

Понеделник
8 - 12 ,  14 - 17
Вторник 8 - 12 ,  14 - 17
Сряда
8 - 12 ,  14 - 17
Четвъртък 8 - 12 ,  14 - 17
Петък 8 - 12 ,  14 - 17
Събота почивен
Неделя почивен

Новини

16 Октомври, 2009

ПОЗДРАВИ от

КАВАРНА !

Д-р ЗАХАРИЕВИ - Каварнагр.КАВАРНА  ул. "ЧИРАКМАН" 16  тел. :0570 - 8 55 93

.
.

Вие сте избрали Д-р. Веселина Желева-Захариева. За лекаря Избери друг лекар »

03.03 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03

.


.
.