Работно време

Понеделник
8 - 12 ,  14 - 17
Вторник 8 - 12 ,  14 - 17
Сряда
8 - 12 ,  14 - 17
Четвъртък 8 - 12 ,  14 - 17
Петък 8 - 12 ,  14 - 17
Събота почивен
Неделя почивен

Новини

16 Октомври, 2009

ПОЗДРАВИ от

КАВАРНА !

Д-р ЗАХАРИЕВИ - Каварна



гр.КАВАРНА  ул. "ЧИРАКМАН" 16  тел. :0570 - 8 55 93

.
.

Вие сте избрали Д-р. Николай Захариев. За лекаря Избери друг лекар »

05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06

.


.
.